Czas WielkopolskiCzas Wielkopolski

tel.:
e-mail: czaswielkopolski@poznan.uw.gov.pl

Nowe wytyczne dla szkół od 1 września

Fot. www.pixabay.com

Fot. www.pixabay.com

Nadchodzący rok szkolny to wyzwanie dla uczniów, dla nauczycieli i wszystkich pracowników szkół. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym określiło  zalecenia dla placówek oświaty.

Określono zbiór wytycznych mających na cele bezpieczeństwo uczniów i pracowników oświaty. Między innymi to: Szczepienie − rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych. Dezynfekcja − przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym. Dystans − minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. Higiena − częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Maseczka − w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu. Wietrzenie − przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć. Dodatkowo zawarto zapis nakazujący dbać o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży po długim czasie izolacji i nauki zdalnej. dp

 

Fot. www.pixabay.com.pl


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.czaswielkopolski.pl
© Czas Wielkopolski