Czas WielkopolskiCzas Wielkopolski

tel.:
e-mail: czaswielkopolski@poznan.uw.gov.pl

16 nowych mieszkań w Wielkopolsce

Podpisywanie umowy  / fot. WUW

Podpisywanie umowy / fot. WUW

Rządowy program „Za życiem” ma na celu udzielanie wsparcia kobietom w ciąży i ich rodzinom, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu.

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wojewoda Michał Zieliński podpisał umowy z samorządami, dzięki którym w Swarzędzu, Chodzieży, Obrzycku, Jaraczewie, Pniewach i Pile powstaną nowe mieszkania dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dzięki dofinansowaniu na łączną kwotę ponad 3,2 mln zł w Wielkopolsce powstanie 16 mieszkań dla 39. osób.

– Mieszkania chronione mają służyć temu, aby osoby niepełnosprawne mogły normalnie funkcjonować w swojej codzienności. To kolejne projekty z rządowym dofinansowaniem, które pokazują jaką troską obejmujemy tych najsłabszych – mówił wojewoda Michał Zieliński. 

Mieszkania chronione mogą być treningowe lub wspierane, w zależności od potrzeb domowników. W mieszkaniu treningowym zapewniane są usługi bytowe oraz nauka, rozwijanie i utrwalanie samodzielności, natomiast w mieszkaniu treningowym zapewniane są usługi bytowe i pomoc w codziennych czynnościach. Mieszkania chronione mogą być prowadzone przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (np. powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej) lub organizacje pożytku publicznego (np. organizacje pozarządowe, organizacje kościelne, stowarzyszenia samorządowe i spółdzielnie socjalne).

Dzięki wparciu w wysokości 280 tys. zł gmina Swarzędz wybuduje jedno mieszkanie chronione treningowe dla trzech osób. W Chodzieży powstanie mieszkanie wspierane dla dziewięciu osób – na ten cel samorząd otrzyma dofinansowanie w wysokości 266 tys. zł. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 880 tys. zł w Obrzycku mieszkania chronione powstaną po raz pierwszy: dwa lokale dla czterech osób będą znajdować się w budynku wielorodzinnym. Gmina Pniewy, która otrzyma wsparcie w wysokości 376 tys. zł, stworzy cztery mieszkania (jedno treningowe i trzy wspierane) dla siedmiu osób. Natomiast Piła z dofinansowania w kwocie 94 tys. zł utworzy dwa mieszkania treningowe dla dwóch lokatorów, które zostaną przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Największa dotacja została przyznana gminie Jaraczewo – ponad 1,3 mln. zł, gdzie dzięki rządowemu wsparciu powstanie sześć mieszkań wspieranych dla 14. osób.

Karina Antczak

Galeria

Prezentacja czeku  / fot. WUW
Prezentacja czeku  / fot. WUW
Wspólne zdjęcie  / fot. WUW

Powyższa informacja pochodzi ze strony www.czaswielkopolski.pl
© Czas Wielkopolski