Czas WielkopolskiCzas Wielkopolski

tel.:
e-mail: czaswielkopolski@poznan.uw.gov.pl

Wsparcie dla szpitala w Kole

Podpisywanie umowy o dofinansowanie  / fot. wuw

Podpisywanie umowy o dofinansowanie / fot. wuw

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska podpisała umowę z przedstawicielami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na dostosowanie wyposażenia sal porodowych do przyjmowania porodów rodzinnych.

Projekt zakłada modernizację skrzydła budynku, w którym znajduje się oddział porodowy: stworzenie części ogólnej, zaplecza rodzinnego i trzech sal porodów rodzinnych – każdej z własną, dobrze wyposażoną łazienką. Dodatkowo jest planowana modernizacja sali cięć cesarskich, która zostanie doposażona w stanowisko resuscytacji noworodków. Koszt inwestycji wyniesie prawie 1,2 mln zł i zostanie w całości pokryty z dotacji celowej pochodzącej ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa.  

Jednym z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości jest ochrona rodziny – jako podstawowej komórki społecznej. Elementem tej polityki jest tworzenie w szpitalach sal porodów rodzinnych, które umożliwiają młodym matkom bezpieczne i komfortowe rozwiązanie.  

Karina Antczak


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.czaswielkopolski.pl
© Czas Wielkopolski