Czas WielkopolskiCzas Wielkopolski

tel.:
e-mail: czaswielkopolski@poznan.uw.gov.pl

Historyczna przyjaźń

Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka są organizatorami konkursu pod tytułem „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”.

Celem konkursowych zmagań jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla Polski i Węgier. Temat konkursu obejmuje stosunki polsko-węgierskie w okresie od XIV wieku do drugiej połowy XV wieku. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia należy przesyłać do 17 stycznia 2022 r.  Konkurs podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich, szkolny, zaplanowano na 15 marca 2022 r. a drugi, wojewódzki,  na  6 kwietnia 2022 r.  Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie tekstu oraz odpowiedź na dwa pytania ustne. Organizatorom konkursu chodzi o  podkreślenie i uhonorowanie przyjaźni pomiędzy Polską a Węgrami, rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów szkół ponadpodstawowych, zachęcenie do poznawania historii stosunków polsko-węgierskich, uczczenie pamięci o osobach wybitnych i zasłużonych dla Polski i Węgier, rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł i właściwego ich wykorzystania. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. men

 

 

 

                                                                                    Fot. Pixabay

Dodatkowe zdjęcia do artykułu

Brak nazwy

Powyższa informacja pochodzi ze strony www.czaswielkopolski.pl
© Czas Wielkopolski