Czas WielkopolskiCzas Wielkopolski

tel.:
e-mail: czaswielkopolski@poznan.uw.gov.pl

Darowizna na rzecz Akademii Muzycznej

  / wojewoda po wręczeniu darowizny

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wyraził zgodę na darowiznę na rzecz Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Uczelnia otrzyma nieruchomość w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 22. Na jej terenie znajduje się budynek znanego poznaniakom byłego Kina Olimpia. Na przestrzeni lat jego przeznaczenie zmieniało się wielokrotnie. Stanowił on m.in. siedzibę milicyjnego domu kultury, kina, banku oraz uczelni wyższej. Aktualnie uczelnia ma zamiar zaadaptować budynek na potrzeby własnych jednostek organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem Katedry Wokalistyki i Katedry Musicalu. Obiekt ma stać się siedzibą Akademickiego Teatru Muzycznego, a także stanowić bazę lokalową dla znacznej części zajęć dydaktycznych prowadzonych m.in. przez Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzycznej i Edukacji Artystycznej.

W obiekcie zaplanowano punkty  gastronomiczne, a także aktywną współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury.

Zgodnie z wymogami ustawy o gospodarce nieruchomościami, prezydent Poznania zwrócił się do wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekazanie nieruchomości. Zgodę tę wręczono rektor  Akademii Muzycznej prof. dr hab. Hannie Kostrzewskiej. bw

Fot .WUW

 

 

Galeria

Brak nazwy  / wojewoda gratuluje po wręczeniu
Brak nazwy  / zaproszeni goście wraz z wojewodą na zdjęciu grupowym po wręczeniu

Powyższa informacja pochodzi ze strony www.czaswielkopolski.pl
© Czas Wielkopolski