Czas WielkopolskiCzas Wielkopolski

tel.:
e-mail: czaswielkopolski@poznan.uw.gov.pl

Konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

 / Fot. pixabay.com

4 października został ogłoszony ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich w 2021 r. W ramach konkursu uczniowie mogą starać się o stypendia oraz nagrody ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Konkurs został ogłoszony przez Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce i zrealizowano go dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jego celem jest motywowanie uczniów do dalszego rozwijania talentów oraz udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży z całego kraju, które do tej pory nie miały możliwości skorzystania z fachowej oceny. Ma także wesprzeć dzieci wielokrotnie biorące udział w konkursie, a robiące duże postępy.

Uczestnicy  konkursowych zmagań mogą starać się o stypendia. Zostaną one przyznane najlepszym w danej dziedzinie. Natomiast nagrody ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dostaną uczniowie za całoroczną pracę. Nagrodę mogą otrzymać zarówno  kwalifikujący się do stypendium oraz uczniowie, którzy swoje umiejętności rozwijają amatorsko, jednak mają one znaczenie dla zachowania swojej odrębności etnicznej i w ocenie komisji zasługują na wsparcie.

W konkursie będą mogli wziąć udział dzieci i młodzież pochodzenia romskiego, którzy: 

 • są obywatelami polskimi, zameldowanymi w Polsce,

 • są uczniami szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,

 • do dnia 1 stycznia 2021 r. osiągnęli wiek 10 lat lub do dnia 1 lipca 2021 r. nie ukończyli 18 roku życia,

 • realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin:
  – nauki ścisłe,
  – nauki humanistyczne,
  – sztuki plastyczne,
  – muzyka instrumentalna,
  – śpiew (różne formy muzyki),
  – taniec (różne formy tańca),
  – sport.

Zgłoszenia wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia ucznia można przesyłać na adres organizatora do 31 października 2021 r. Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie Stowarzyszenia Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu. ns


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.czaswielkopolski.pl
© Czas Wielkopolski