Redakcja biuletynu

Kontakt

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

e-mail: czaswielkopolski@poznan.uw.gov.pl 
tel.: 61 854 12 21

Skład redakcji:
Redaktor naczelna: Aurelia Pawlak
Zastępca redaktor naczelnej: Hubert Matuszak
Zespół redakcyjny: Nina Swarcewicz, Dawid Pius, Anna Jost-Prześlakowska