Oświata

Zmiany w edukacji

Zdjęcie ilustracyjne  / fot. pixabay

Zdjęcie ilustracyjne / fot. pixabay

Od września wejdą w życie przepisy dotyczące zmian w zakresie awansu zawodowego nauczycieli oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Pojawi się też nowy przedmiot: historia i teraźniejszość. Od roku szkolnego 2022/2023 będzie także obowiązywać nowa formuła egzaminu maturalnego. Ponadto zostaną zmienione zasady zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego, a w szkołach będą zatrudnieni również pedagodzy specjalni.

W nowym roku szkolnym nauczycieli będzie obowiązywać inna ścieżka zawodowa: zostaną zlikwidowane stopnie nauczyciela stażysty i kontraktowego. Rozpoczynający pracę przez pierwsze cztery lata będą odbywać tzw. przygotowanie do zawodu i podlegać obowiązkowej ocenie. Zmianie ulegnie także wysokość ich pensji, która zostanie zwiększona do 120 proc. kwoty bazowej. W dni szkolne nauczyciele będą zobowiązani do pełnienia dyżurów umożliwiających spotkanie z rodzicami i uczniami.   

Historia i teraźniejszość to nowy przedmiot mający na celu zapoznanie uczniów z dziejami najnowszymi – przede wszystkim od roku 1945 do czasów obecnych. Zajęcia mają zostać wprowadzone w szkołach ponadpodstawowych i zastąpić lekcje wiedzy o społeczeństwie na ich podstawowym poziomie.

Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego będą respektowane, kiedy wystawi je lekarz specjalista, a nie – jak dotychczas – lekarz rodzinny. Od września w szkołach będą zatrudniani pedagodzy specjalni, mający zapewnić dzieciom i młodzieży pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

W nowym roku szkolnym zmieni się podstawa programowa przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa – będzie więcej elementów związanych z przysposobieniem obronnym, np. wykorzystywanie broni kulkowej i pneumatycznej, jej obsługa czy ćwiczenie odpowiednich reakcji w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi; dodatkowo uczniowie mają się zapoznać z zagadnieniami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa i terenoznawstwa. Przedmiot jest skierowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych i pierwszych klas szkół ponadpodstawowych.

W roku szkolnym 2022/2023 zostanie wprowadzona tzw. nowa matura. Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowano informacje na jej temat i przykładowe zadania składające się z testu oraz wypowiedzi argumentacyjnej.

Karina Antczak

Ferie z ekonomią

Ferie z ekonomią

Swoją przygodę z ekonomią rozpoczynają uczniowie klas 6. i 7. szkół podstawowych gmin Czerwonak i Słupca. Zajęcia, polegające na...

Ferie z kulturą

Ferie z kulturą

Dzisiaj w Wielkopolsce rozpoczynają się ferie zimowe. Dwutygodniowa przerwa to dobra okazja, by skorzystać z szerokiej oferty instytucji kultury...

Działacze Związku Więźniów Politycznych uhonorowani

Działacze Związku Więźniów...

Pomimo zakończenia II wojny światowej Polacy wciąż musieli walczyć o niepodległość Ojczyzny i własną wolność. Szczególnie krwawo...

Nowe miasto w Wielkopolsce

Nowe miasto w Wielkopolsce

Z początkiem nowego roku na mapie Polski pojawiło się 15 nowych miast, a wśród nich leżące w północnej Wielkopolsce Miasteczko...

Podwójne złoto dla eDWIN-a

Podwójne złoto dla eDWIN-a

Podczas poznańskich Międzynarodowych Targów Rolniczych POLAGRA PREMIERY zostały przyznane Złote Medale Grupy MTP w kategoriach...

Czerniak - Znamię. Znam je?

Czerniak - Znamię. Znam je?

W Polsce co roku onkolodzy odnotowują około czterech tysięcy nowych zachorowań na różne rodzaje czerniaka – nowotworu...

Nowy rezerwat archeologiczny w Kaliszu

Nowy rezerwat archeologiczny w Kaliszu

Lasy kryją w sobie wiele skarbów z przeszłości. W miejscach, gdzie ingerencja ludzka jest minimalna, można znaleźć świetnie zachowane...

Krajowe Dni Pola Sielinko 2023

Krajowe Dni Pola Sielinko 2023

Trzy dni z mnóstwem atrakcji dla rolników, dla mieszkańców wsi i miast, dla dorosłych, młodzieży i dzieci – tak w...