Oświata

Zmiany w edukacji

Zdjęcie ilustracyjne  / fot. pixabay
Zdjęcie ilustracyjne / fot. pixabay

Od września wejdą w życie przepisy dotyczące zmian w zakresie awansu zawodowego nauczycieli oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Pojawi się też nowy przedmiot: historia i teraźniejszość. Od roku szkolnego 2022/2023 będzie także obowiązywać nowa formuła egzaminu maturalnego. Ponadto zostaną zmienione zasady zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego, a w szkołach będą zatrudnieni również pedagodzy specjalni.

W nowym roku szkolnym nauczycieli będzie obowiązywać inna ścieżka zawodowa: zostaną zlikwidowane stopnie nauczyciela stażysty i kontraktowego. Rozpoczynający pracę przez pierwsze cztery lata będą odbywać tzw. przygotowanie do zawodu i podlegać obowiązkowej ocenie. Zmianie ulegnie także wysokość ich pensji, która zostanie zwiększona do 120 proc. kwoty bazowej. W dni szkolne nauczyciele będą zobowiązani do pełnienia dyżurów umożliwiających spotkanie z rodzicami i uczniami.   

Historia i teraźniejszość to nowy przedmiot mający na celu zapoznanie uczniów z dziejami najnowszymi – przede wszystkim od roku 1945 do czasów obecnych. Zajęcia mają zostać wprowadzone w szkołach ponadpodstawowych i zastąpić lekcje wiedzy o społeczeństwie na ich podstawowym poziomie.

Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego będą respektowane, kiedy wystawi je lekarz specjalista, a nie – jak dotychczas – lekarz rodzinny. Od września w szkołach będą zatrudniani pedagodzy specjalni, mający zapewnić dzieciom i młodzieży pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

W nowym roku szkolnym zmieni się podstawa programowa przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa – będzie więcej elementów związanych z przysposobieniem obronnym, np. wykorzystywanie broni kulkowej i pneumatycznej, jej obsługa czy ćwiczenie odpowiednich reakcji w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi; dodatkowo uczniowie mają się zapoznać z zagadnieniami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa i terenoznawstwa. Przedmiot jest skierowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych i pierwszych klas szkół ponadpodstawowych.

W roku szkolnym 2022/2023 zostanie wprowadzona tzw. nowa matura. Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowano informacje na jej temat i przykładowe zadania składające się z testu oraz wypowiedzi argumentacyjnej.

Karina Antczak

zdjęcie ilustracyjne

Baborówko Driving Show 2023

Już po raz drugi w Ośrodku Jeździecki Baborówko odbywa się Międzynarodowe Zawody w Powożeniu – Baborówko Driving Show...

Inauguracja roku szkolnego

Powrót do szkoły

W Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego. Po okresie letnim uczniowie...

Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński

Święto miłośników książki

9 sierpnia obchodzimy Dzień Miłośników Książki. To niezwykłe święto ma na celu propagowanie książek i czytania wśród ludzi...

Nowe wozy strażackie

Nowy wóz dla OSP Bądecz i OSP Stare

W styczniu ubiegłego roku w wyniku pożaru Ochotnicza Straż Pożarna w Bądeczu straciła cały sprzęt, dokumentację, motopompę, wyposażenie...

Występ uczestników warsztatów Cho-Jazz

Jazzowa Chodzież

4 sierpnia br. odbył się koncert finałowy Cho-Jazz 2023, podczas którego swoje umiejętności zaprezentowali kadra nauczycielska...

Bitwa Regionów w Rogoźnie

Bitwa Regionów

Wraz z końcem lipca skończył się etap powiatowy VIII edycji konkursu dla kół gospodyń wiejskich Bitwa Regionów. Co roku...

powiat pilski

W Wielkopolsce będzie bezpieczniej

W ramach programu Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka zostanie dofinansowanych osiem projektów. W Wielkopolskim Urzędzie...

na górę