Oświata

Zmiany w edukacji

Zdjęcie ilustracyjne  / fot. pixabay

Zdjęcie ilustracyjne / fot. pixabay

Od września wejdą w życie przepisy dotyczące zmian w zakresie awansu zawodowego nauczycieli oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Pojawi się też nowy przedmiot: historia i teraźniejszość. Od roku szkolnego 2022/2023 będzie także obowiązywać nowa formuła egzaminu maturalnego. Ponadto zostaną zmienione zasady zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego, a w szkołach będą zatrudnieni również pedagodzy specjalni.

W nowym roku szkolnym nauczycieli będzie obowiązywać inna ścieżka zawodowa: zostaną zlikwidowane stopnie nauczyciela stażysty i kontraktowego. Rozpoczynający pracę przez pierwsze cztery lata będą odbywać tzw. przygotowanie do zawodu i podlegać obowiązkowej ocenie. Zmianie ulegnie także wysokość ich pensji, która zostanie zwiększona do 120 proc. kwoty bazowej. W dni szkolne nauczyciele będą zobowiązani do pełnienia dyżurów umożliwiających spotkanie z rodzicami i uczniami.   

Historia i teraźniejszość to nowy przedmiot mający na celu zapoznanie uczniów z dziejami najnowszymi – przede wszystkim od roku 1945 do czasów obecnych. Zajęcia mają zostać wprowadzone w szkołach ponadpodstawowych i zastąpić lekcje wiedzy o społeczeństwie na ich podstawowym poziomie.

Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego będą respektowane, kiedy wystawi je lekarz specjalista, a nie – jak dotychczas – lekarz rodzinny. Od września w szkołach będą zatrudniani pedagodzy specjalni, mający zapewnić dzieciom i młodzieży pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

W nowym roku szkolnym zmieni się podstawa programowa przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa – będzie więcej elementów związanych z przysposobieniem obronnym, np. wykorzystywanie broni kulkowej i pneumatycznej, jej obsługa czy ćwiczenie odpowiednich reakcji w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi; dodatkowo uczniowie mają się zapoznać z zagadnieniami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa i terenoznawstwa. Przedmiot jest skierowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych i pierwszych klas szkół ponadpodstawowych.

W roku szkolnym 2022/2023 zostanie wprowadzona tzw. nowa matura. Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowano informacje na jej temat i przykładowe zadania składające się z testu oraz wypowiedzi argumentacyjnej.

Karina Antczak

Kampus Kąkolewo otwarty

Kampus Kąkolewo otwarty

13 września br. uroczyście otwarto Kampus Politechniki Poznańskiej w Kąkolewie. W inauguracji wzięli udział reprezentanci świata nauki,...

Festiwal akordeonowy w Kotlinie

Festiwal akordeonowy w Kotlinie

Już po raz XXVII w Kotlinie zabrzmi muzyka akordeonowa. Święto Akordeonu – bo taka była pierwotna nazwa Festiwalu Solistów i...

„Ballady i romanse”

„Ballady i romanse”

Narodowe Czytanie to cykliczna akcja zapoczątkowana 11 lat temu – jej celem jest propagowanie polskiej literatury narodowej. Obszerne...

Wieś zaprasza

Wieś zaprasza

10 września br. w Gołaszynie odbyła się impreza „Wielkopolska Wieś Zaprasza” z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich z...

Wsparcie dla szpitala w Kole

Wsparcie dla szpitala w Kole

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska podpisała umowę z przedstawicielami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na...

Pilskie murale

Pilskie murale

Jeśli ktoś lubi malarstwo ścienne to powinien  wybrać się do Piły. Na ten moment miasto posiada około 50 murali, a co roku ich liczba...

Wielkopolskie Westerplatte Obrona Kłecka w 1939 r.

"Wielkopolskie Westerplatte" Obrona...

Zgodnie z założeniami planu na wypadek wojny z Niemcami, Armia „Poznań” miała operować w kierunku na Frankfurt oraz zabezpieczać...

Kotlińscy akordeoniści

Kotlińscy akordeoniści

7 maja br. odbył się koncert z okazji 35-lecia działalności muzycznej Zespołów Akordeonowych „Kotlin”. Wystąpił VII...