Oświata

Nabór do Rady Dzieci i Młodzieży

 

Ruszył nabór do VI kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. Jej członkami mogą zostać uczniowie, którzy urodzili się między 1 października 2000 r. a 1 października 2008 r. Rada będzie się składać z 32 członków (po dwóch z każdego województwa).

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej działa od 2016 roku. Do jej głównych zadań należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej dotyczących oświaty i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań. Kadencja Rady trwa rok. Aby zostać jej członkiem, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przedstawić w nim swoją wizję działalności Rady, a następnie przesłać skan wraz z wymaganym życiorysem na adres: naborRDIM@mein.gov.pl. Nadesłane kandydatury będą oceniane na podstawie przesłanych zgłoszeń, w szczególności uzasadnienia przygotowanego przez kandydata, a także informacji dotyczących  jego zaangażowania w wolontariat,  działalność społeczną oraz życie publiczne  i społeczności lokalnych, a także osiągane wyniki w nauce.

Zgłoszenia należy wysyłać do 15 października tego roku. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej MEiN. Także na stronie ministerstwa można zdobyć potrzebne informacje. na

 

 

Wsparcie w ramach programu Polski Ład

Wsparcie w ramach programu Polski Ład

  Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wziął udział w briefingu prasowym, na którym wspólnie z dyrektor I Oddziału ZUS w...

 Ferie z ekonomią dla uczniów z województwa wielkopolskiego

Ferie z ekonomią dla uczniów z...

  Wraz z rozpoczęciem ferii zimowych w Wielkopolsce, rusza projekt edukacji ekonomicznej „Ferie z ekonomią”, realizowany przez...

Poznańskie żłóbki

Poznańskie żłóbki

Prekursorem budowy żłóbka jest święty Franciszek. To on dostał od szlachcica Jana Velity grotę na zboczu góry, w której...

Pierwsze obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania...

Pierwsze obchody Narodowego Dnia...

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego to święto, o które od wielu lat zabiegali Wielkopolanie. Z tej okazji wojewoda...

Żywność z paszportem

Żywność z paszportem

        Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz  Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy...

Historyczna przyjaźń

Historyczna przyjaźń

Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka są organizatorami konkursu pod tytułem...

Peru o tysiącach twarzy

Peru o tysiącach twarzy

Rozmowa z Kajetanem Pyrzyńskim, konsulem honorowym Peru w Polsce Co jest tak wyjątkowego w Peru, że rocznie odwiedza ten kraj ponad sześć...

Kobiety w mundurach

Kobiety w mundurach

        Choć pracują w mundurach, potrafią posługiwać się bronią i zarządzają mężczyznami, to w środku są wrażliwe...