Oświata

Nowe wytyczne dla szkół od 1 września

Nadchodzący rok szkolny to wyzwanie dla uczniów, dla nauczycieli i wszystkich pracowników szkół. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym określiło zalecenia...

Poznaj Polskę

Pod takim tytułem rusza pilotaż przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki, w ramach którego zainteresowane szkoły otrzymają fundusze na dofinansowanie wyjazdu na wycieczki. Młodzież pojedzie do muzeów, miejsc pamięci, obiektów...

Posiłek w szkole i w domu

Do 61 placówek w województwie wielkopolskim trafi 3,7 mln. złotych w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, pod hasłem ”Posiłek w szkole i w domu”. Umowę w tej sprawie podpisał wojewoda wielkopolski...

Dobry start dla uczniów

Szansą na zwiększenie możliwości edukacyjnych dzieci są pieniądze wypłacane w ramach programu ”Dobry start”. Wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł. otrzyma każde uczące się dziecko. Wniosek należy złożyć wyłącznie online,...

na górę