Oświata

Konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

4 października został ogłoszony ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich w 2021 r. W ramach konkursu uczniowie mogą starać się o stypendia oraz nagrody ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Konkurs...

Nabór do Rady Dzieci i Młodzieży

Ruszył nabór do VI kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. Jej członkami mogą zostać uczniowie, którzy urodzili się między 1 października 2000 r. a 1 października 2008 r. Rada...

W nowym roku szkolnym wszystkie szkoły i placówki rozpoczęły...

W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u uczniów lub pracowników szkoły, państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób...

Wsparcie dla dzieci z terenów popegeerowskich

Rząd planuje przekazanie 80 mln zł na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z terenów popegeerowskich z całego kraju, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. - Jest to program, w ramach...

Trwa nabór do rządowego programu - Aktywna tablica

Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii...

Rusza akcja edukacyjna "Wracamy do formy!"

Pandemia Covid-19 ograniczyła w dużym stopniu naszą aktywność fizyczną. Ucierpieli też na tym uczniowie, którzy nie mogli w pełni korzystać z zajęć z wychowania fizycznego. Naprzeciw skutkom pandemii wychodzi Ministerstwo Edukacji i Nauki,...

Nowe wytyczne dla szkół od 1 września

Nadchodzący rok szkolny to wyzwanie dla uczniów, dla nauczycieli i wszystkich pracowników szkół. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym określiło zalecenia...

Poznaj Polskę

Pod takim tytułem rusza pilotaż przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki, w ramach którego zainteresowane szkoły otrzymają fundusze na dofinansowanie wyjazdu na wycieczki. Młodzież pojedzie do muzeów, miejsc pamięci, obiektów...

Posiłek w szkole i w domu

Do 61 placówek w województwie wielkopolskim trafi 3,7 mln. złotych w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, pod hasłem ”Posiłek w szkole i w domu”. Umowę w tej sprawie podpisał wojewoda wielkopolski...

Dobry start dla uczniów

Szansą na zwiększenie możliwości edukacyjnych dzieci są pieniądze wypłacane w ramach programu ”Dobry start”. Wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł. otrzyma każde uczące się dziecko. Wniosek należy złożyć wyłącznie online,...