Rodzina

16 nowych mieszkań w Wielkopolsce

Rządowy program „Za życiem” ma na celu udzielanie wsparcia kobietom w ciąży i ich rodzinom, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne...

Dodatkowe wsparcie dla rodzin

18 października br. weszła w życie Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku. Ustawa gwarantuje zwiększony limit zużycia energii na warunkach preferencyjnych – do trzech...

„Dobry start” (300 +)

Wakacje dobiegły półmetka, co oznacza, że rodzice zaczynają przygotowywać wyprawkę szkolną dla swoich uczących się dzieci. Przybory szkolne, podręczniki i plecaki stanowią niemały wydatek, dlatego – w kolejnym już roku –...

Wypoczynek z Kartą Dużej Rodziny

Minęła połowa lata i dni stają się już zauważalnie krótsze, dlatego warto wykorzystać resztę wakacji, by spędzić jak najwięcej czasu z najbliższymi. Taką możliwość daje program Karta Dużej Rodziny, który – w ramach...

Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku

1 kwietnia br. weszły w życie rozwiązania, zgodnie z którymi rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wniosek może złożyć rodzic do...

Konkurs Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022

Wydarzenia związane z aktywizacją mieszkańców, przede wszystkim poświęcającym swój czas, by pomóc osobom przybyłym z Ukrainy, powodują, że większą uwagę zwracamy na podmioty ekonomii społecznej, które...

II edycja konkursu Samorząd PRO FAMILIA

Do 31 marca br. gminy mogą zgłaszać się do drugiej już edycji konkursu „Samorząd PRO FAMILIA” organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Konkurs jest skierowany do gmin z całej Polski. Zgłoszenia dokonuje...

Warto prosić o pomoc

Coraz więcej rodzin boryka się z przemocą domową. Powody są różne. Alkoholizm, bicie, narkomania, kradzieże. Rozpada się bardzo związków, co powoduje ogromne problemy psychiczne u dzieci, które nie radzą sobie w nowej...

Wnioski Dobry Start do końca listopada

Rodzice, to ostatni dzwonek, aby złożyć wniosek o przyznanie świadczenia „Dobry Start”. Zostało kilka dni. Termin upływa 30 listopada. Świadczenie w wysokości 300 zł jest przyznane rodzicom dzieci uczących się na skompletowanie...

Dodatkowe emerytury na kontach seniorów

Rząd wypłaca 14. emeryturę. Do tej pory świadczenie trafiło blisko do 1,7 mln emerytów i rencistów. Wypłacono już 8,9 mld zł. – Zdecydowana większość uprawnionych już otrzymała dodatkowe świadczenie. Nie mam...

na górę