Rodzina

Warto prosić o pomoc

Coraz więcej rodzin boryka się z przemocą domową. Powody są różne. Alkoholizm, bicie, narkomania, kradzieże. Rozpada się bardzo związków, co powoduje ogromne problemy psychiczne u dzieci, które nie radzą sobie w nowej sytuacji. Gdy...

Wnioski Dobry Start do końca listopada

Rodzice, to ostatni dzwonek, aby złożyć wniosek o przyznanie świadczenia „Dobry Start”. Zostało kilka dni. Termin upływa 30 listopada. Świadczenie w wysokości 300 zł jest przyznane rodzicom dzieci uczących się na skompletowanie wyprawki...

Dodatkowe emerytury na kontach seniorów

Rząd wypłaca 14. emeryturę. Do tej pory świadczenie trafiło blisko do 1,7 mln emerytów i rencistów. Wypłacono już 8,9 mld zł. – Zdecydowana większość uprawnionych już otrzymała dodatkowe świadczenie. Nie mam wątpliwości, że jest to...

Pokonać bezdomność

Pandemia sprawiła, że w bardzo trudnej sytuacji znalazły się osoby bezdomne. Z myślą o nich ogłoszono dodatkowy konkurs pod hasłem ”Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym ”. Na ten cel przeznaczono 3 mln zł. które zostaną...

Trwa konkurs o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego Michała...

Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę licencjacką i magisterską w obszarze dotyczącym polityki prorodzinnej oraz roli rodziny w społeczeństwie. Pracę może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu,...

Dbamy o seniorów

Dzienne Domy i Kluby ”Senior+” to wyjątkowe i wartościowe miejsca z bogatą ofertą zajęć dla osób starszych. W ramach polityki senioralnej Program Wieloletni ”Senior+,” jest kierowany do jednostek samorządu...

Rodziny skorzystają z Polskiego Ładu

500 zł miesięcznie przez dwa lata albo 1000 zł przez rok. Od stycznia 2022 r. rząd zamierza wprowadzić nowe świadczenie. Rząd Zjednoczonej Prawicy od początku wspiera polskie rodziny. Dofinansowywane są szkoły, obiady w stołówkach, rodzice...