Zdrowie

Uniwersytet trzeciego wieku – oferta edukacyjna

Uniwersytet trzeciego wieku to inicjatywa, której celem jest upowszechnianie nauki, aktywizacja seniorów oraz zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu. Działalność uniwersytetów senioralnych to nie tylko prelekcje, lektoraty...

Które grzyby są najlepsze i jak czytać etykiety na produktach?

Wielkopolska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu oferuje szereg szkoleń – prelekcji, warsztatów, szkoleń, pogadanek i instruktaży – z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia. Zajęcia odbywają się...

Wsparcie dla szpitala w Kole

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska podpisała umowę z przedstawicielami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na dostosowanie wyposażenia sal porodowych do przyjmowania porodów rodzinnych. Projekt zakłada...

Weekendowe kontrole sanepidu

W dni wolne od pracy w czerwcu i lipcu pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych z terenu Wielkopolski przeprowadzili 774 kontrole obiektów gastronomicznych, hotelowych itp. Szczególną uwagę zwrócono na obiekty...

SP ZOZ w Wolsztynie z dofinansowaniem na zakup systemu TOPSOR

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał dziś z zastępcą dyrektora SP ZOZ w Wolsztynie Joanną Harbuzińską-Turek umowę na 207 tys. zł dotacji na zakup systemu TOPSOR w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Tryb Obsługi Pacjenta w...

Szpital w Szamotułach uzyska nową powierzchnię na cele...

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach podpisał dziś umowę na adaptację pomieszczeń na rehabilitację pocovidową z instalacją tlenu medycznego - w związku Z COVID-19 . Obecna...

Rządowe środki przeciw skutkom pandemii koronawirusa

W 2022 roku nastąpiła zmiana w zakresie finansowania realizacji inwestycji przez podmioty lecznicze. Umowy w 2021 r. były zawierane pomiędzy Szpitalem a Ministerstwem Zdrowia. W roku bieżącym przydzielono wojewodom pulę środków finansowych na...

Zamknięcie szpitala tymczasowego

Po dwóch latach zamknięto szpital tymczasowy na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Mógł on przyjąć maksymalnie 600 pacjentów. W dwóch okresach istnienia placówki, uruchomionej 1 marca 2021...

EKO jest lepsze!?, ?Palić, nie palić ? oto jest pytanie? kolejne...

Po raz kolejny Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu zachęca dzieci i młodzież do udziału w akcjach edukacyjnych promujących zdrowy tryb życia. Głównym celem jest wzbogacenie wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego,...

Dla przyszłych pacjentów

Od przyszłego roku szpitale mają szansę zapewnić kompleksową opiekę nad dziećmi oraz zwiększyć dostępność do udzielanych świadczeń pod warunkiem, że stworzą projekty strategiczne i zapoznają się z warunkami ich dofinansowania w ramach...

na górę